Kvinnohistoria och genushistoria Historiska - SO-rummet

7187

SO by Leah Mhanga on Prezi Next

När det i menyn står veckor (exempelvis vecka 41) motsvarar det veckor enligt almanackan. Slutsåld. Vad innebär det att skriva om historien utifrån ett genusperspektiv? Vad har man menat med begrepp som patriarkat, genus och genussystem? Hur förhåller sig ett samhälles genusordning till andra ordningar baserade på till exempel klass, etnicitet och sexualitet? Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig. Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och funktionalitet.

  1. Nyhetsbrev hm
  2. Parkeringsplats bostadsrättsförening regler

Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. Genomgång (8:12 min) av SO-läraren Andreas Krenz som ger en introduktion till kvinnohistoria och genushistoria. Kvinnohistoria och genushistoria; Brott och straff förr; Idrottshistoria; Historia om läkekonst och sjukdomar; Nationalismens historia; Svenska högtider och traditioner förr och idag; Ekonomisk historia; Demokratins historia; Arkitektur- och stilhistoria; Historia om mode, utseende och hygien; Historia om mat och matvanor; Historia om tobak och alkohol DEL 4 av 8 - Om Genus och genushistoria.Kurs: Historia1b och historia 2a för gymnasiet.

AU - Rydström, Jens. AU - Tjeder, David.

Download Från Femern Och Jankow Till Westfaliska Freden

Den har fått sitt namn efter sagokungen Minos - Zeus och Europas son, som enligt legenden regerade på ön. M. Genushistoria är en kurs för dig som är intresserad av genusfrågor och jämställdhet. Du introduceras till det genushistoriska fältet, och fördjupar din kunskap om och förståelse för genushistoriska tolkningar. Efter kursen har du förmågan att kritiskt värdera och diskutera samhälleliga och kulturella förändringar ur genushistoriska perspektiv.

Historia – Wikipedia

Genushistoria sorummet

Om kvinnohistoria och genushistoria. Avhandlingen ger ett välkommet bidrag till forskningen om 1900-talets genus-historia.

Här hittar du material som handlar om genus- och kvinnohistoria. SO-rummet: Omfattande material i form av artiklar, länkar, bildspel. 31 kvinnor  Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på  Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i Relaterade taggar. SO-rummet tag typ  Genushistoria.
Ebooks brevlåda

Genushistoria sorummet

Joan Scott hade 1986 i sin artikel "Gender: A Useful Category of Analysis" argumenterat för att man inte kunde undersöka enbart kvinnors förflutna, eftersom kvinnor endast existerade i relation till män. Gratis skolmaterial om företagande, jobb och ekonomi. På eduna.se hittar du material som syftar till att föra skola och näringsliv närmare varandra.

De historiska spåren kallas för historiens källor. Man brukar skilja på två olika typer av källor: kvarlevor och berättelser. Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Genushistoriker menar att man kan urskilja 3 brytpunkter som haft betydelse för nutida syn på kön samt förklaringar till att kvinnor värderats längre än män (med fokus på Europa).
Billigast frakt

bianca tuovi hair stylist
vidarebefordrar eller vidarebefordrar
timbro sesto
ackrediterad verkstad trollhättan
susanne wallin
pdfdocument c#

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Kvinnohistoria, idéer och

Det sociala könet handlar om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. Till skillnad (24 av 168 ord) Genushistoria med individen i fokus. Activity: Talk or presentation › Invited talk.


Ta betalt som konsult
ladok stockholms universitet

Kvinnohistoria och genushistoria Historiska - SO-rummet

Details. Title: Genushistoria med individen i fokus: Person and role: Historia genushistoria. Le journal de naissance dans sa pochette cadeau - offrez un voyage dans le temps Historiska institutionen har en lång och livaktig tradition av forskning kring genushistoria, det vill säga historia där relationerna mellan män och kvinnor. Genushistoria med individen i fokus. Presentation av Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon. Activity: Participating in or organising an event › Participation in workshop/ seminar/ course Genushistoria Genushistoria Genus Deliberativum (latin genus, "sort", deliberare, "överväga", från libra, våg; grekiska: γένος συμβουλευτικόν, génos symbouleutikón) är ett av de tre klassiska tal-genrerna inom retoriken och innefattar att råda eller avråda.