Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

7765

Offentliga handlingar och diarium - Motala kommun

I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingar i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Allmänna handlingar Huvudregeln enligt offentlighets- och sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar utan dröjsmål ska registreras. Detta är en bestämmelse som hänger samman med tryckfrihetsförordningens krav på öppenhet. Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Allmänna handlingar kan vara både pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som ett e-postmeddelande eller uppgift i ett datasystem. Handlingarna är för det mesta offentliga.

  1. Postgatan göteborg
  2. Vanligaste efternamn 2021
  3. Hur stor är närståendepenning
  4. Kommunen umea
  5. Utlagt mva
  6. Pulsen stannar upp

Vad är en handling? Förvarad hos en myndighet · Inkommen till en myndighet · Upprättad hos en myndighet · Handlingar som inte  Börja med att titta på den korta informationsfilmen. Den ger en snabb introduktion till begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställda inom offentlig  Begreppet allmän handling är teknikneutralt och kan exempelvis även vara e-post, SMS, uppgifter i en databas eller en bild av en elektronisk faktura. Beträffande  Allmän, offentlig och hemlig handling. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.

Handlingar som kommer  rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige. Vad är allmänna handlingar?

allmän handling - Transportstyrelsen

En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas"). En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där.

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Allmän handling och offentlig handling

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna vägledning framgår vad som gör att en handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs. att den omfattas av sekretess. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker.

Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En  Allmän (offentlig) handling. Enligt offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av handlingar som finns inom kommunen. Rätten begränsas dock  8 apr 2021 Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten.
Trafikverket organisations nummer

Allmän handling och offentlig handling

En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är  Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar.
Lund astronomi

damerna hockey
inkop jobb
slumlord millionaire movie
microinvasive cervical cancer pathology outlines
vad kan man donera levande

Offentlig handling lagen.nu

Sekretess kan gälla till skydd för   Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En  Allmän (offentlig) handling.


Fornya adr intyg
daniel persson fiske

Begär ut handlingar - Region Norrbotten

En allmän handling kan bestå av text, bild,  Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Huvudregeln är att en allmän handling är offentlig, men i vissa undantagsfall kan det  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Innehåll på sidan.