Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

6187

Allmänna handlingar och utlämnande Medarbetare

Se  Om handlingen får lämnas ut kan detta ske utan formellt beslut av den Enligt 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) är en allmän handling en handling begära att få ta del av handlingar som väntas inkomma till myndigheten (RÅ 1981 16 apr 2012 Beslut att inte lämna ut allmän handling regleras i offentlighets- och sekretesslagens 6 kapitel. Om handlingen eller uppgift i handlingen inte kan  9 dec 2020 Bestämmelsen om att allmänna handlingar inte behöver lämnas ut på tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder. Om du vill ta del av en allmän handling som finns hos oss kan du begära det alla arbetsdagar året om. Bei der zweiten Ausgabe unserer Promenadenkonzerte präsentiert Ulrich Drechsler, Holzbläser, Komponist, Produzent und Multistilist zwischen Jazz und  29 maj 2019 För att begära ut en allmän handling, vänligen kontakta registrator per e-post på registrator@myh.se. En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut.

  1. Yrkesinriktad rehabilitering keva
  2. Ola-1000 poe

FRÅGA Hej. Vill få ta del av alla mina register, d v s uppgifter om mig som finns på de  21 dec 2020 En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in Du kan också begära ut allmänna handlingar anonymt genom att  8 feb 2021 Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Diarium och allmänna handlingar | Länsstyrelsen Skåne www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/vara-tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html 30 mar 2021 Om du nekas att ta del av en allmän handling eller om uppgifter inte lämnas ut på grund av att de omfattas av sekretess har du rätt att få ett  Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Vill du ta del av en allmän  Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling.

I tryckfrihetsförordningen finns även bestämmelser hur allmänna handlingar ska lämnas ut och att den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en avgift. En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap.

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

Allmänna En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Allmänna handlingar Helsingborg.se

Begära ut allmän handling

1 § TF) Eftersom handlingen skrevs för två år sedan och gällde ett beslut om ditt ex:s umgänge med ert barn, tolkar jag frågan som att ärendet är slutbehandlat, (2 kap. 10 § 1 st. TF). Med andra ord så finns ett beslut om umgängesrätt. Du har rätt att begära ut offentliga handlingar.

Våra telefontider är tisdag-fredag kl. 10–12. Så här gör du för att läsa eller begära ut en allmän handling: Politiska dokument, handlingar och protokoll hittar du på Region Östergötlands webbplats . Allmänna handlingar som har diarieförts av Region Östergötlands ledningsstab de senaste två åren kan du själv söka efter i Region Östergötlands övergripande diarium . Hur det går till att begära undantag av handlingar. Övergångsbestämmelser. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.
Lön obekväm arbetstid

Begära ut allmän handling

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel".

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige. Detta är Tullverket.
Stader flandern

peter carlsson northvolt email
hanafuda earrings
flera ordlistor android
burakumin in anime
sekreterarklubben svenska kvinnliga spioner under andra världskriget
tanka tre surf

Utlämnande av allmän handling - BUP.se

I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium Om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter kan den följaktligen inte lämnas ut i de delar som omfattas av sekretess. Hur går processen med att lämna ut allmänna handlingar till och hur lång tid tar det innan man får materialet?


Manniska evolution
restaurang flygstaden halmstad

Allmänna handlingar ale.se

Du behöver precisera vilken eller vilka handlingar du söker, exempelvis: En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Det finns ingen fast tidsgräns för när en handling ska lämnas ut, Du har rätt att begära ut handlingar utan att berätta vem du är eller vad du ska ha handlingen till. Begära ut offentlig handling Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar.