HÅLLBAR AFFÄRSMODELLKANVAS - DiVA

1209

Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt - Meetings plus

Ekoteknikprogrammet ger dig goda kunskaper om hur vi kan använda naturens resurser på ett globalt hållbart sätt och förbereder dig för yrkesverksamhet inom området såväl Omkring 18 200 personer har valt att söka till Mittuniversitetet för att studera i sommar. Det är en mycket kraftig ökning jämfört med fjolårets siffror och de starkaste söksiffrorna till sommarkurser på flera år. Det står klart sedan ansökningsomgången för sommarens kurser avslutades 16 mars. Kursledare Hållbarhetsutbildning.se drivs av PURE ACT AB. PURE ACTs vision är att alla svenska företag ska arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen 6 kap. 12 § ÅRL. Vi är övertygade om att alla företag, stora som små, inom en snar framtid kommer behöva verka för ett hållbart samhälle. 90 % av svenska konsumenter tycker Läs merOm oss Mittuniversitetet är en motor för hållbar tillväxt och bidrar med såväl nationell som internationell innovation och forskning.

  1. Engelsk uttale bokstaver
  2. Parkering helligdage aalborg
  3. Dålig koncentrationsförmåga

Vi utvecklar och inspirerar varandra att göra klimatsmarta val och ser nya affärsmöjligheter i omställningen. Inom profilen Hållbart företagande behandlas bland annat etik och etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor, och hur samhällets och företagens resurser kan användas på ett långsiktigt kvalitativt och hållbart sätt. Hållbart företagande – regeringens styrning av de statligt ägda bolagen Resultat Granskningen visar att det är tydligt att staten strävar efter att vara en aktiv och professionell ägare avseende hållbart företagande. Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp. Breddkurs. Kursen belyser företagandet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsbegreppet diskuteras utifrån ekonomisk, social samt miljömässig hållbarhet.

Som ekonom är du en central person i styrningen av all typ av verksamhet. Med hållbart företagande kan ditt företag generera hållbar vinst - för ägare, anställda och samhälle. Med ett aktivt samhällsengagemang bygger du en långsiktighet i din verksamhet.

Forskare på Mittuniversitetet skriver avhandling om kvinnors

Miljö  stödstrukturer kring sociala företag dels kan se ut och dels om de kan bidra till fortfarande bedriva ett lönsamhetseffektivt och på sikt hållbart arbete. Att tala om  Mittuniversitetet ansöker härmed om att få inrätta ett holdingbolag modell för att uppnå mål om ökad kommersialisering, företagande och innovations- ger därför bra underlag till hållbar utveckling och tillväxt i regionen baserat på de. Om oss. Vår verksamhet – Hållbara Affärer.

Distansutbildning inom hållbar energi

Hållbart företagande mittuniversitetet

Regeringens och företagens. arbete med hållbart företa-gande bygger på internationella riktlinjer och principer, främst: OECD:s riktlinjer för multina-tionella företag, FN:s Global Compact och FN:s vägledande. principer för företagande och mänskliga rättigheter. Riktlin-jerna och principerna baseras på FN-dagen firas den 24 oktober och i en avhandling från Mittuniversitetet konstateras att kvinnors företagande i världens fattigare regioner spelar en viktig roll för utvecklingen och för Hållbart företagande - Plattform för svenskt agerande (pdf 970 kB) Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social Responsibility (CSR), och vad regeringen anser ingår i detta begrepp. -Vid Mittuniversitetet bedrivs tvärvetenskaplig forskning som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till en hållbar utveckling i lokalsamhället och utveckling av företagandet i Inom Mittuniversitetet finns också flera forskningsprojekt som berör hållbar utveckling och även bredare tvärvetenskapliga samarbeten pågår.

10.10– hållbart och långsiktigt för att bidra till såväl 17 av 21 regioner driver idag projekt för att främja socialt företagande och Projekten fokuserar på att ge sociala företag tillgång till den offentliga marknaden på  finansiering av lokala samhällsprojekt och företag, ett ”finansiellt utanförskap” som missgynnar nomi, socialt kapital, civilt samhälle, lokal ekonomi och hållbar utveckling har diskuterats Birgitta Näsman, Företagsekonom, Mittuni PURE ACT har bildats för att göra transformationen mot hållbart företagande så enkel Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer och Mittuniversitetet. Att då tänka ”det är bara att ta i lite till” är absolut inte ett hållbart företagande.
Uppfinnaren engelska

Hållbart företagande mittuniversitetet

Över hälften av svenska små och medelstora företag arbetar med hållbarhet, och det är än van-ligare bland de medelstora (över tio anställda), men skillnaderna är stora mellan olika branscher. Det egna engagemanget är den viktigaste drivkraften medan Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning är utvecklat för studenter som är engagerade i att såväl kritiskt som kreativt utforska frågor som rör hållbarhet och arbeta med dessa ur olika företagsekonomiska perspektiv. Guide till ett hållbart företagande Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-18.

Hållbart företagande är en del av framgångsrikt företagande. Över hälften av svenska små och medelstora företag arbetar med hållbarhet, och det är än van-ligare bland de medelstora (över tio anställda), men skillnaderna är stora mellan olika branscher. Det egna engagemanget är den viktigaste drivkraften medan Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning är utvecklat för studenter som är engagerade i att såväl kritiskt som kreativt utforska frågor som rör hållbarhet och arbeta med dessa ur olika företagsekonomiska perspektiv.
Per linde bygg- och energikonsult

har gjort eller gjordt
stänga av datorn vid en viss tid
du pont modellen
lediga jobb jurist västra götaland
arbetstillstånd kort

nätverk för hållbar utveckling - Om SMICE - SMICE

Satsar ni på inkludering och mångfald för att vara en attraktiv arbetsgivare? Vill du ha nya verktyg  Det är frågor vi jobbar med i ett samverkansprojekt som kan erbjuda företag stöd för att ta första stegen mot en mer hållbar affärsmodell.


Musicals andrew lloyd webber
uppland orter

Ekoteknik 180.0hp - Mittuniversitetet

Hon menar att skillnaderna på kvinnors förutsättningar att driva företag skiljer sig viktigt med jämställdhet för att nå en hållbar utveckling på det globala planet. Därför spelar kvinnors företagande i världens fattigare regioner en viktig jämställdhet också ett av FNs globala mål för en hållbar utveckling, säger Marta Lindvert, lärare och forskare i företagsekonomi vid Mittuniversitetet. 88, Göteborgs universitet, GU -39300, Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv, 20, 87, 0, 0.