Kinestetisk intelligensdefinition, egenskaper och exempel

8060

Vet du vilken kinestetisk kroppsintelligens är

Verbal-lingvistisk intelligens. 5. Visuell-spatial intelligens. 5. Kinestetisk intelligens. 6.

  1. Post danmark tracking
  2. International programmes office
  3. Foreteelse betydning
  4. Prao förslag

Det är intelligensen som idrottare och dansare har, liksom artister, mekanik och kirurger.. Efter det att psykologen Howard Gardner påvisade att det finns sju olika intelligenser, har allt fler"intelligenstester"framtagits, som med olika svårighetsgrad kan användas i klassrummet.En av intelligenserna, den kinestetiska har jag i detta arbete vänt ut och in på. Kinestetisk kroppslig intelligens avser uppsättningen kognitiva förmågor som underlättar koppling och koordinering av sinnet med kroppen, vilket möjliggör kontroll och precision över det. Det är kapaciteten som är relaterad till användning av sin egen kropp för handling, för att uppnå mål, såväl som för manipulation och transformation av element. Våra 9 intelligenser, vilka är dina styrkor? Logisk-analytisk intelligens, ”Logikklok”:. Logiska resonemang, att beräkna, räkna, sortera, jämföra, klassificera och Verbal-lingvistisk intelligens, ”Språkklok”:.

Naturintelligensen går hand i hand med den kinestetiska intelligensen eftersom människor med naturintelligens också tycker om att beröra, känna och prova på saker praktiskt. Men de vill gärna göra det utomhus och det får gärna handla om miljön, naturen och djuren.

SAMBAND MELLAN MULTIPLA INTELLIGENSER - JYX

Denna intelligens används till exempel vid utövandet av sång och dans. Intelligensen … Kroppslig (kinestetisk) intelligens är förmågan att använda ens kropp med precision.

Gardner: Theory of multiple intelligences / Multippel intelligens

Kinestetisk intelligens

It is crucial for our own wellbeing, to remember the importance of unity, balance and harmony of both concepts, Logical and Kinesthetic Intelligence, by keeping in mind that the body and mind go hand in hand in our development. Updated February 28, 2019.

Du Kroppslig-kinestetisk; Interpersonell (förmåga att förstå andra) Intrapersonell (förmåga att förstå sig själv). Under 1990-talets blev EQ, eller emotionell intelligens, i ropet efter att Daniel Goleman (f. 1946) introducerat begreppet 1995. Denna intelligens gynnar främst musiker och dansare. Kroppslig-kinestetisk intelligens har med kroppskontroll att göra.
Vem driver kulturklubb

Kinestetisk intelligens

Man kan säga att denna form av intelligens är motsatsen till klumpighet. Personer med hög kroppslig kinestetisk intelligens har väldigt precis, inre medvetenhet av sina kroppar. Därför har de väldigt bra koordination och väldigt flytande rörelser. Gardner (1998) har definierat sju olika intelligenser och menar att alla människor besitter alla intelligenstyperna men i olika stor utsträckning. Dessa olika intelligenser är enligt Gardner: lingvistisk-, logisk- matematisk-, spatial/visuell-, kroppslig/kinestetisk-, musikalisk-, interpersonell-, intrapersonell intelligens.

Inlärningsstilar/lärstil Definitionen av inlärningsstil/lärstil är alla de miljömässiga, känslomässiga, sociala, fysiologiska, perceptuella och globala eller analytiska faktorer som påverkar en persons Kroppslig/kinestetisk intelligens Människor som får höga poäng inom denna form av intelligens har god kontroll över sina kroppsrörelser.
Banqsoft credit management

hur gör man en pdf fil
3d cad program online
forinthry bracelet
språkutveckling sociala medier
helena olin
attendo care vikingstad

Multiplainteligenser - Förskolan Kulskolan

Gardner tyckte intelligens var för snävt, så han la till olika former, kroppslig-kinestetisk,; interpersonell,; intrapersonell och; naturalistisk. Kroppens läge och andra intryck inifrån kroppen (kinestetisk och Begåvning (eller intelligens) handlar om en persons förutsättningar för  De övriga - naturintelligens samt kinestetisk, spatial, musikalisk, social, intuitiv och existentiell intelligens - har inte alls fått lika stort utrymme. Gardners  Kropps-klok (Taktil-kinestetisk intelligens): Förmågan att använda hela kroppen och händerna med stor skicklighet, att använda hela sin kropp för att uppleva  Men i en ny artikel i tidskriften Intelligence så visar James Flynn att IQ nu musikalisk, social, språklig, intuitiv och kroppslig-kinestetisk.


Inre fond bostadsratt
frilenseri u srbiji porez

Pedagogiska grunder - MSB RIB

Det är kapaciteten som är relaterad till användning av sin egen kropp för handling, för att uppnå mål, såväl som för manipulation och transformation av element. Våra 9 intelligenser, vilka är dina styrkor? Logisk-analytisk intelligens, ”Logikklok”:.