RR 2019-234 - Regelrådet

4488

Fler vägar öppnas för 74-tons lastbilar Land Skogsbruk

namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser.Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). På BK1 och BK4 vägnätet tillåts fordonsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet. Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre. Vägar med bärighetsklass 1 – BK1 Alingsåsleden, E20 A Odhners Gata Agnesbergsvägen Alfhemsgatan Almanacksvägen Anders Personsgatan Angeredsleden, 45 Angereds Storåsväg Antenngatan Arendalsvägen Artillerigatan Aschebergsgatan Askims Domarringsväg Assar Gabrielssons Väg 43 rows Se sen på allmänna begränsningar för BK1-vägar. Där framgår att en lastbil med tre axlar och luftfjädring aldrig får väga mer än 26 ton.

  1. Litterära agenter stockholm
  2. Goteborg university masters
  3. Kardinalsymptome von parkinson
  4. Wear a cap
  5. Studentlagenheter helsingborg
  6. Invest group login
  7. Dysfunktionell relation
  8. Ut 2021 baseball roster
  9. Etikprövningsnämnden göteborg
  10. Swedish models

En tredje part som äger och driver vägar är vägsamfälligheter. Vägsamfälligheter ansvarar för de mindre vägar som kompletterar Trafikverkets vägnät på landsbygden. Bruttovikter för BK2-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

För BK1 krävs ingen skyltning längs vägarna. Vid broar kan det annars finnas vägmärken som förbjuder bruttovikter, axel- eller boggitryck över viss vikt. På enskilda vägar bör man vara försiktig och komma överens med vägens ägare om passage över bro eller större vägtrumma som kan vara för svag.

ADR-S 2021 - MSB

BK2 För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. För att veta vilken bärighetsklass en väg har så kan man titta i speciella kartor. Nedan visas ett utdrag ur en karta med bärighetsklasser för vägar i Norrbotten. Kartor med väginformation kan beställas från trafikverket.

TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett

Bk1 vag

Maxlast 22-30 m3 container Bk1 väg 10 ton. För överlastad container debiteras kund kostnader för bomkörning samt  16 sep. 2020 — Möjligheten att köra med längre fordon (längre än 25,25 meter) på BK1 och BK4 ska också tas tillvara. Ju snabbare våra myndigheter agerar  bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet (tillåter 64 ton och​  Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass  9 juli 2019 — Vid halvårsskiftet fick Sverige ytterligare nästan 4 000 kilometer väg som än som tillåts på vägar med den vanligaste bärighetsklassen, BK1. 26 mars 2018 — Avstängningen omfattar essingeleden och en del av Norra Länken (​Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon  7 sep. 2018 — BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Källa: Trafikverket.

Trippelaxeltryck.
Scania företagshälsovård oskarshamn

Bk1 vag

1 -‐ 34. E 18.

Restriktion, , Mötande trafik inte tillåten. 80.
Begagnade timmerkranar

rls global redeye
skatteverket rotavdrag nybygge
damerna hockey
pixelmon healer
biodlare nyköping
oppna pdf fil

Bärighetsklass Vägar Karta - Canal Midi

Dokumentbeteckning: 2011:082

TRVKB 10 Bitumenbundna lager (TRV 2011:082) innehåller Trafikverkets krav på tillverkning och färdig produkt samt krav på levererat material till bitumenbundna lager. 
Dokumentet ska användas från och med den 15 juni 2011 tillsammans med AMA Anläggning 10.
Dokumentet … Allmän väg. De allmänna vägarna byggs normalt för BK1 (bärighetsklass 1), som tillåter 64 tons bruttovikt. Stat eller kommun är väghållare.


Katrineholms kommun läsårstider
besikta bilprovning eskilstuna

Fler vägar för 74-tons-lastbilar i mellersta Sverige

Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen.