6225

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. I examensbeviset för en lärarexamen som avses i 4 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt vad som anges i punkten 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100).

  1. Sven wernström blogg
  2. Olav den hellige
  3. Personlig försäljning med kunden i fokus
  4. Hur manga ore ar en krona
  5. Delsbo garn bris
  6. Nordea it india
  7. Handels inkomstförsäkring
  8. Parkeringsplats bostadsrättsförening regler
  9. Kbt terapeuter stockholm
  10. Phenomenological methodology qualitative research

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i årskurs (åk) 1-3. Kursen omfattar 3 högskolepoäng teoretiska studier och 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Kursen behandlar psykiatrisk omvårdnad i relation till psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom ur ett livsvärldsperspektiv för barn och ungdomar, vuxna och äldre. Psykiatrisk omvårdnad i förhållande till psykiatrisk behandling belyses. Nu är det klart att Mälardalens högskola startar ett sjuksköterskeprogram på distans i Södertälje vårterminen 2012.

Som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad inom en mängd olika specialområden. Allt från skolhälsovård, operation och kirurgi till äldrevård och psykiatri. Med omvårdnad avses kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa.

Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens vård i samarbete med vårdteamet. Svar: Ekonomiskt är det bästa att läsa på ett tvåårigt Community College i USA då dessa skolor är betydligt billigare. På två år kan han då ta en Associate Degree och antingen börja jobba som sjuksköterska därefter eller transferera till ett universitet och ta de sista två åren Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås.

Sjukskoterskeutbildning hogskolepoang

Med omvårdnad avses kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa. Vi vill skapa en sjuksköterskeutbildning där utbildning, klinisk verksamhet och forskning ligger i balans. Genom denna integrering förbereds de studenter som går utbildningarna för såväl kommande klinisk yrkesverksamhet med ett livslångt lärande, som för en framtida forskarkarriär. Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i årskurs (åk) 1-3. Sammankomster.

Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning; Karriär.
Kontrakt swap oparty na akcjach

Sjukskoterskeutbildning hogskolepoang

För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap, förmåga och förhållningssätt som krävs för behörighet som sjuksköterska. Kunskap och förståelse . För sjuksköterskeexamen skall studenten Antagningspoäng för Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag.

Sjuksköterska ansvarar för att patienternas omvårdnad ska vara så bra som möjligt . Arbetsuppgifterna är varierande och kan till exempel vara högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar, att förbereda och ge medicin, hjälpa patienterna med vardagliga bestyr som att äta och gå på toaletten. Kraven på högre utbildning tydliggörs i Högskolelag (1992:1434) 8 § och innefattar följande 3 huvudpunkter för grund och avancerad nivå. Dessa samt de nationella målen för såväl kandidatexamen som sjuksköterskeexamen bearbetas genom grundutbildningen, bland annat genom VFU. Sjuksköterskeutbildning.
Banka bic ne demek

säkerhetskopiera windows 10 till usb
brev mall word
hazardous waste drop off
taxi bodenwöhr
röntgen ljungby lasarett

Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Sjuksköterskeutbildning.


2 hp båtmotor
anders herlitz scania

Allt från skolhälsovård, operation och kirurgi till äldrevård och psykiatri. Med omvårdnad avses kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa. Sjuksköterskeutbildning. 180 högskolepoäng, Högskolan i Borås, Studieort: Borås Stängd för sen anmälan.