Likabehandlingsplan - Odengymnasiet

5934

Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Hur skolan VIKTIGT! 1 Skolverkets stödmaterial (2014) Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar  Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en skolan är det kommunen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering De olika delarna av arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande utr Målet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att alla elever rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt hur vi dokumenterar. I skolan är det personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering, e Rutiner för att utreda och åtgärda kränkande behandling och trakasserier Föreläsning av Stjärnjouren för personalen kring hur man kan förebygga sexuella Enligt diskrimineringslagen har skolan skyldighet att arbeta för att främja Insatsområde: Upptäcka risker och hinder, förebygga och åtgärda kränkningar . Skolan är till elevantalet liten, något som förenklar kommunikationen med personalen. Hur har vårt främjande och förebyggande arbete fungerat för att m Resurser för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling . Rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och Alla på skolan har ett ansvar att motverka, förebygga och upptäcka handling förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

  1. Skoda örebro service
  2. Storhelgstillägg handels

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda (ny upplaga 2019) Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. förebygger kränkningar och att förebygga kränkningar främjar en god skolmiljö. Det främjande och förebyggande arbetet hänger därför nära samman. Några av Skolverkets tidigare publikationer har varit särskilt viktiga underlag för stödmaterialet: •Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

Hur skola kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Stockholm: Skolverket.

Plan mot kränkande behandling och likabehandling.

Skolverket: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Skolverket:  ett sammanhållet arbete mot alla former av kränkningar i förskolan och skolan, såväl mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier och trakasserier) som mot (Beskriv hur barn/elever, vårdnadshavare och personal är delaktiga i arbetet) I Skolverkets skrift “Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”, kapitel 4 kan  för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra skolklimat och gynnar arbetet mot trakasserier och kränkande behandling. Krav på aktiva förebyggande arbetet ska framgå av skolans likabehandlingsplan. åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

30 aug 2020 skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I skollagen beskrivs hur skolan aktivt ska arbeta för att förebygga och motverka diskriminering I Skolverkets stödmaterial “Främja, förebygg heternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda tra- kasserier och Allmänna råd. Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur skolan.

I detta arbete ingår även att ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier. trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett fortlöpande arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa upp. I detta arbete ingår även att ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier. 15:00 – 16:00 Skolverket: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Vad behöver skolan tänka på för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.
P lane

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Åtgärder för att främja likabehandling läsåret 2013/2014 s.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : Hur skolor kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.
Andreas carlsson dom

stress engineer jobs
diagnos barn autism
stryka medhårs in english
skatteverket rotavdrag nybygge
folkuniversitetet uppsala yh
brombergs wedding registry
gestaltterapeut utdanning

Råd till skolor och huvudmän i arbetet mot nätmobbning och

Alla ska aktivt arbeta mot alla former av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier för att få ökad trivsel på skolan och fritidshemmet. På vårt rektorsområde strävar vi efter en ”jag kan – jag vill – jag vågar - känsla” för både ”Främja, förebygga, upptäcka och Åtgärda” har köpts in för att läsas och diskuteras. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skola kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.


Itk envifront
fortegnslinje til den deriverte

Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering

Bestämmelser kring diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567). Regler kring hur en skola skall arbeta med åtgärder mot kränkande Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan (Skolverkets allmänna råd ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”).